wz
Zastupitelstvo obce Chýš

Miroslav Sirůček - starosta obce
Pavlína Salvová - místostarostka, účetní
Václav Vytlačil
Monika Pospíchalová
Marta Barvičová
Petra Rozsévačová
Oldřich Rozsévač