wz
Hasiči

Nejříve něco o vodním družstvu...
Poněvadž sklizeň z těžkých půd následkem velkého mokra byla malá, rozhodli se občané obce Chýšť a Staré Vody utvořiti vodní družstvo, aby byly odvodněny pozemky, směrem k Chudeřicům, Staré Vodě a Novému Městu. Vodní družstvo Stará Voda- Chýště provedlo melioraci těchto pozemků v letech 1902-1904. nejprve byli udělány odpady do kterých byla sváděna voda z drenáží, při čemž byly zrušeny a odvodněny rybníky Lehovec a Kochánek. Při drenáži byli zaměstnáni lidé zdejší i z okolí. Stavbu odpadu a drenáže prováděl ing. Vlach a ing. Jedlička . práce odpadů byla skončena 8.11.1902, práce drenáže trvala od 9.11. 1902 do 9.4. 1905 nákladem 250160 korun . délka drenáží jest 378km.

Hasiči se snaží...
I když v loňském roce došlo k výměně vedení hasičů, snažíme se, aby hasiči pomáhali a reprezentovali tuto vesnici, jak nejlépe to jde. I přesto, že máme většinu členů, kteří platí pouze roční příspěvky snažíme se vydělávat si při brigádách jako je sběr železa, který v letošním roce byl docela úspěšný, a třeba čištěním pasek v lese. Také jsme se rozhodli stát se spolusponzorem na dětských akcích pro děti naší vesnice. Reprezentujeme na různých hasičských soutěžích, ve kterých jsme zatím jen v průměrných výsledcích, ale povedlo se nám vyhrát i 2. místo na soutěži v Kosičkách! Doufáme, že takových úspěchu bude více, protože vyměníme v nejbližší době motorovou stříkačku za silnější a budeme se moct tak vyrovnat konkurenčním družstvům. Na podzim se také plánují volby do zastupitelstva hasičů, kterých se doufám zúčastní co nejvíce členů. Ještě bych chtěl tímto článkem poděkovat veškerým dobrovolným hasičům z obce, kteří nám ochotně pomáhají a reprezentují nás! Také starostovi OÚ Chýšť, panu Sirůčkovi, za obstarané dotace a veškerou vstřícnou pomoc.
Předseda hasičů Václav Vytlačil

Hasičky taky...
Na letošní sezónu se podařilo vytvořit dvě družstva mladých „nadějných“ požárnic. Děvčata se s chutí vrhla do pravidelných tréninků, které začaly už z jara i přes nepříznivé počasí! Cvičení vede Fanda Hájek s pomocí Milana Kryštůfka a Renka Faktora. Sponzorem nového sboru se stal Luboš Kolman, který financoval pořízení slušivých mundůrů J !!!
První soutěže jsme se zúčastnily ve Strášově a vybojovaly jsme 3. a 4. post z 5 zúčastněných ženských družstev. Na další soutěž jsme směle vyrazili do Třebosic. Vzhledem k tomu, že chlapi odjeli s naší společnou výbavou do Kosic, měly jsme zastaralou techniku, která selhala na všech frontách. S vypůjčenou „osmičkou“ jsme jaksi neměly šanci na „Strášovandy“ s jejich nadupanou „osmnáctkou“ L… Obě naše družstva se umístila na dvou posledních možných místech. Tento neúspěch nás neodradil, protože co nás nezabije, to nás posílí. Těšíme se na nové výkony s novou technikou, kterou nám slibují hasiči – muži. Na dalších soutěžích v Kosičkách a v Humburkách válčilo s vodou jen jedno naše družstvo. Umístění opět nebylo valné, ALE to jsou pouze začátky!!!
Členky: Lenka Rozsévačová, Romana Horní, Tereza Vosáhlová, Romana Svobodová, Monika Fáberová, Iva+Jára+Eva Levinský, Káťa Holubová, Káťa Midlochová, Jana Tomšová a Martina...
Hasičskému sportu ZDAR! Lenka Rozsévačová


Dne 10.září probíhala akce na hřišti v Malých Výklekách , která měla název SOUTĚŽ HASIČSKÝCH ÚTOKŮ O POHÁR PŘEDSEDŮ OBCÍ MALÝCH VÝKLEK A CHÝŠTĚ. Naši hasiči se zúčastnili jako pořadatelé ale i soutěžící. Sice jsme dostali bramborovou medaili, ale celkový úspěch celé akce byl dobrý. Hostující družstva si chválili jak samotný průběh soutěže, tak i doplňování kalorií. Večer nám hrála hudba a tak se tato akce uzavřela veselou tancovačkou. Jediné co nás mrzelo, byla malá účast diváků na soutěži, ale také na večerní veselici. Přesto všechno doufáme, že by se tato akce mohla stát tradicí a pořádat se každý rok.
23.9.2005proběhla schůze hasičů, která měla vyvrcholit volbou předsedy. Účast byla 25 členů. Bohužel na žádost některých zúčastněných se volba nekonala. Důvodem uvedli nedostatek členů. Tímto bodem programu se budeme zabývat na výroční schůzi.

Další program - zhodnocení práce hasičů za uplynulé období
- stav pokladny
- oznámení dalších akcí
- koupě motorové stříkačky
- diskuse
tímto bodem byla naše schůze ukončena.

Dne 12.10.2005 nám starosta obce dovezl tak očekávanou motorovou stříkačku, kterou co nejdříve musíme vyzkoušet a doufáme, že nám pomůže k lepším výsledkům na soutěžích.
Také jsme se domluvili s kulturním referentem OÚ, že budeme sponzorovat z části některé akce pro děti a nabídli výpomoc v průběhu a organizování.
Závěrem chceme pozvat všechny občany na Mikulášskou zábavu v hospodě U zvonečku. Přislíbil nám příchod sám Mikuláš s čertem a budou rozdávat tombolu. Doufáme ve Vaši hojnou účast a věříme, že se společně dobře pobavíme.

Předseda hasičů Václav Vytlačil