wz
Altán

Stáhněte si prezentaci Altán.


Souš z obecního lesa Vražednice poslouží dobudoucna jako společný velký stůl.

Práce pro pořádné chlapy.

Týmová práce při nakládání.

Malý oddych a pokračujeme.

Pořádně připevnit a můžeme jet.

Tak to je budoucí stůl.

Převoz dřeva na hřiště.

Pane Lorenc, uvezu to?

Připravené pevné plato na výstavbu.

Ještě upřesnit detaily stavby...

Práce šla pěkně od ruky.

Tvar střechy se připravuje na zemi.

...a poté se upevní na pilíře.

Profesionální souhra.

Tesař odvedl dobrou práci.

Ještě upravit okolí.

Původně se na akce stavěl vojenský stan.

Nyní altán je altán hojně využíván.

Akce Chejšťská lajna 09

Dýňování a drakyáda.Těšíme se další společné zážitky a všechny Vás srdečně zveme mezi nás.

Ze stanu pod střechu
V listopadu roku 2008 při nutné demolici secesní vily z roku 1906, stojící v ul. Milady Horákové v Praze se urodil v hlavě pana Františka Kučery nápad, jak využít 100let zachovalé trámy z vily která musela ustoupit výstavbě tunelu Blanka. Navrhl starostovi Mirkovi Sirůčkovi, že by se trámy daly využít na stavbu altánu na hřišti u koupaliště. Altán by sloužil jako zázemí při pořádání sportovních a společenských akcí obyvatelům obce. Nápad se sešel se souhlasem jak starosty, tak i zastupitelů obce. Významnou roli hrála cena a kvalita dřeva a to zadarmo. Obec se podílela na nákladech za dopravu a to v ceně 10 000.-.
Dřevo bylo po převozu složeno na prostranství u obchodu paní Barvičové s tím, že tam přečká přikryté zimu a na jaře se začne se stavbou. Bylo však potřeba z trámů vytahat hřebíky, což navrhl pan Sirůček dorůstajícím mladým mužům z Chýště, ale ti po jednom odpoledni práce, přenechali zbytek dřeva se hřeby na těch, kdož si tuto práci vymysleli. A tak trámy odpočívaly v klidu pod plachtou, až do jara.
Na jaře se začalo pomalu budovat. Firma Jerie a syn z Klamoše během týdne položila zámkovou dlažbu na připravené místo ve stráni. Nic tedy nebránilo začít se stavbou. Dřevo bylo převezeno ke koupališti, a připraveno ke zpracování. Práce byla třeba zadat odborníkovi a tak Mirek Sirůček oslovil pana Jiřího Janatu z Volče, zda by podle navrženého plánu zbudoval altán. Pan Janata souhlasil a v dohodnutém termínu práci podle slibu započal. Jako pomocníka si k sobě vzal Milana Zahradníka ml., a společně během tří po sobě jdoucích víkendů altán postavili a položili i krytinu Kanadský šindel.
Tím však práce zdaleka nekončila. Ze zbylých trámů, byl postaven ochranný val, který chrání altán před vodou a sesunutím hlíny, protože stojí ve svahu. Val je ze stráně odizolován lepenkou aby odváděla vodu. Na řadu přišla elektrika. Tato práce byla zadána panu Vodičkovi v Vápna. Dále se zabetonovali patky u trámů které drží střechu altánu, a trámy se obrousili, aby mohli být na podzim ošetřeny proti povětrnostním vlivům. Několik po sobě jsoucích víkendů bylo ještě věnováno postupné úpravě okolí.
První společenskou akcí v polovině června se stala samotná oslava stavby. Na začátku večera starosta slavnostně přestřihl pásku, místní ženy připravily množství pochoutek, opékaly se párky, nechybělo dobré pivko. Pro dobrou náladu Jarda Řehák dovezl svoji aparaturu a konala se první Chýšťská diskotéka pod širým nebem. Akce se mimořádně dobře vydařila. To nás všechny povzbudilo a začaly se s chutí plánovat další sportovní a společenské akce. Viz článek ,,Chejšťská lajna II“.
Poděkování za pomoc patří všem občanům obce, kteří se podíleli na přípravách stavby a poté na důležitých dodělávkách, bez kterých by nebylo možno provoz zahájit. Děkujeme všem, kteří přišli ve svém volném čase a pomohli.

Obecní úřad Chýšť